آدم واقعا فکر نمیکنه که یه موز رو از هزاران کیلومتر اونطرفتر سوار هواپیما میکنن میارن اینجا میدن دست من و‌تو دونه ای پونصد‌تومن .