برای فردا کار دو نفر رو آماده کردم که اگه زنگ زدن بگم حاضره. خیالم کمی راحت شد ولی مگه کار تمومی داره لامصب؟ یه مورد اساسی دیگه مونده هنوز .