همه رو ساب کردم و سعی می‌کنم با همه تعامل داشته باشم ولی تحمل دیدن اون یوزر رو ندارم. متنفرم ازش
پسره امین چیکا میکنه؟ ‎- samantam
کدوم؟ همون ابرو قشنگ؟ :دی خبری ندارم ازش خیلی وقته. بعد از سربازی هم انگار چسبیده به کار هیچ‌جا پیداش نیست ‎- وحید معمولی
عاره :)) ‎- samantam
منم سه سالیه بی خرم ازش، ندیدمش ‎- samantam