همه رو ساب کردم و سعی می‌کنم با همه تعامل داشته باشم ولی تحمل دیدن اون یوزر رو ندارم. متنفرم ازش
پسره امین چیکا میکنه؟ ‎· samantam
کدوم؟ همون ابرو قشنگ؟ :دی خبری ندارم ازش خیلی وقته. بعد از سربازی هم انگار چسبیده به کار هیچ‌جا پیداش نیست ‎· وحید معمولی
عاره :)) ‎· samantam
منم سه سالیه بی خرم ازش، ندیدمش ‎· samantam