یک ترمینال رفته‌ی بسته‌ی امانتی رو ارسال کرده‌ی کارها رو تلفنی تحویل داده‌ی نون خریده‌ای هستم که منتظره کتری جوش بیاد و صبحانه بخوره .