ایمپورت توییت‌ها به «مکان» یه طوریه که موقع ریتوییت اسم صاب توییت رو ایمپورت نمی‌کنه، لذا همه‌ی توییت خوباتون رو اونور به اسم خودم می‌زنم:دی .