حاج مهدی رو نیاوردین که
خیلی وقته خبری ازش نیست. ‎- فضانورد در قهقرا
زن گرفته سرش گرم زن و زندگیه :دی هر از گاهی دابسمش میده بیرون :دی ‎- وحید معمولی
هست که ‎- mostafa
کو؟ ‎- وحید معمولی
زنده ست هنوز مع الاسف ‎- Hamid6
هست بابا ‎- roshanak
یوزرش چیه؟ ‎- وحید معمولی