حاج مهدی رو نیاوردین که
خیلی وقته خبری ازش نیست. ‎· فضانورد در قهقرا
زن گرفته سرش گرم زن و زندگیه :دی هر از گاهی دابسمش میده بیرون :دی ‎· وحید معمولی
هست که ‎· mostafa
کو؟ ‎· وحید معمولی
زنده ست هنوز مع الاسف ‎· Hamid6
هست بابا ‎· roshanak
یوزرش چیه؟ ‎· وحید معمولی