فالورهاییه که یوزرنیمشون رندوم و روباتیه بلادرنگ بلاک می‌شن. فک کردن با یه آواتار شبیه کاربرای عادی میشن و از تخم‌مرغی درمیان .