این تِحریما رو چرا لغو نمی‌کنن؟ بنده خدا روحانی واریس گرفت، از صبح سرپا وایساده به محض اعلام لغو تحریما سخنرانی کنه .