رسمن بیکار شدیم و دوباره از اول شروع کردیم خدا رو شکر در عرض همین ۱۰ ماه تقریبن رسیدیم به اوضاع پارسال همین موقع‌مون #sinceFFdied
نجور بیکار شدید؟ ‎- Hadi.Yalin
در جریان توییت‌هام نبودی؟ کل قراردادهامون رو فسخ کردن و کارهامون رو ازمون گرفتن. حراست نذاشت کار کنیم ‎- وحید معمولی
نه نفهمیدم. عه؟؟ کجا اورمیه؟ چیزی ندادن؟ عوضیا . ‎- Hadi.Yalin
آره ارومیه. پول ۸ ماه رو ۱۱ ماه بعد گرفتیم. ۴ ماهمون + یه سری پرداختی‌های دیگه رو هنوز ندادن ‎- وحید معمولی