گویا کفاشیان هم به شبکه‌ی جم پیوسته و کشف حجاب کرده به خاطر همین صدا و سیما ممنوع‌التصویرش کرده .