الان حس و حال خاندان سعودی دقیقن مثل حس و حال ایرانی‌هاییه که بعد از باخت ۳-۱ به بحرین بودن .