درود به شرف هرکی که در راستای سربلندی ایران حرکت می‌کنه و تف به شرف هرچی خائن و خرابکاره .