اسلیپ تایمر تلویزیون رو ست کرده بودم یادم نبود یهو خاموش شد فکر کردم رژیم تلویزیونمون رو خاموش کرد که نبینیم این صحنه‌ها رو .