حالا جوونیمون برنمیگرده درست! دیگه اجازه بدین از اینکه میانسالیمون تو تحریم نمیگذره خوشحال باشیم .
دیگه از ما گدشت ایشالا برا بچه هامون ‎· Neda