آقای احمدی‌نژاد این قطعنامه‌هایی که خوندن اسمشون توسط آقای ظریف ۳۰-۴۰ ثانیه از وقت ملت رو گرفت همان کاغذپاره‌های شما هستند. #برجام .