جای ظریف باشم همین الان استعفا می‌کنم و تو اوج خداحافظی می‌کنم. بقیه عمر واسه نوه‌هام قصه می‌خونم. .