الان کری میاد یخورده ماله‌کشی می‌کنه و تهدید می‌کنه و اسرائیل و عربستان رو آروم می‌کنه #برجام .