ولی الان حال میده ایران بیاد بگه ما بمب اتم داریم! هه هه هه :))) .