ولی خداییش دیگه بعد از این‌همه انتظار و شب زنده‌داری بابت توافق اولیه و #برجام و رفع تحریم، ظریف باید یه تشکری هم از ما می‌کرد .