گفتن قراره شارژ باتری گوشی‌ها از ۸۰ درصد پایین‌تر نیاد #پساتحریم .