البته اسم طولانی داره مثل این‌که. پاستای چیکن آلفرنو یا یه همچین چیزی. خلاصه هرچی هست خوشمزه‌س خیلی .