موسیقی چی گوش کنیم حالا تو این دوران #پسابرجام ؟ تحریم استاد شجریان هم برداشته میشه؟ .
شهرام شپره ‎· جولیا پندلتون
اوه :)) ‎· وحید معمولی
شجریان خواب آوره ولی شهرام قر آوره ‎· جولیا پندلتون
نه بابا دیگه اینطوریام نیست. آقامونه شجریان. ‎· وحید معمولی
#آقامون که درست ولی شادی و اینا فقط شهرام .... ‎· جولیا پندلتون
یکی از پشت کوه کجاست !؟ ‎· جولیا پندلتون
ما با چارمضراب‌های شجریان شاد هم میشیم :دی ‎· وحید معمولی
خبر ندارم از این کاربر. قبلن هم ساب نداشتمش ‎· وحید معمولی
نه منظورم ؛این بود که آقاشون شهرام بودند:-))) ‎· جولیا پندلتون
آها :)) ‎· وحید معمولی