Avatar for vahid

آیت‌الله سیستانی دیگه چرا؟ باز مکارم بود یه چیزی :)) معلوم نیست چی به این بنده خدا گفتن در موردش. لابد همون روایت آتیش زدن قرآن تو آخر بازی

Comment

هميشه بسيار سنتي فتوا مي دهد آيت الله سيستاني.

 ‎· رباب
Comment

عجیبه این مورد

 ‎· وحید معمولی
Comment

آخونده دیگه

 ‎· mousaviam2
Comment

فقط در مورد خرید و فروش نظر دادن http://www.sistani.org/persian/qa/0841/

 ‎· AmirGT
Comment

نه بابا این فقط یه آخوند نیست. آخوند داریم تا آخوند. واقعن مرجع قرص و محکمیه برای شیعه. گویا فقط خرید و فروش اکانت رو حرام اعلام کرده نه بازی کردنش رو

 ‎· وحید معمولی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10