Avatar for vahid
آیت‌الله سیستانی دیگه چرا؟ باز مکارم بود یه چیزی :)) معلوم نیست چی به این بنده خدا گفتن در موردش. لابد همون روایت آتیش زدن قرآن تو آخر بازی
Comment
هميشه بسيار سنتي فتوا مي دهد آيت الله سيستاني. ‎· رباب
Comment
عجیبه این مورد ‎· وحید معمولی
Comment
آخونده دیگه ‎· mousaviam2
Comment
فقط در مورد خرید و فروش نظر دادن http://www.sistani.org/persian/qa/0841/ ‎· AmirGT
Comment
نه بابا این فقط یه آخوند نیست. آخوند داریم تا آخوند. واقعن مرجع قرص و محکمیه برای شیعه. گویا فقط خرید و فروش اکانت رو حرام اعلام کرده نه بازی کردنش رو ‎· وحید معمولی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10