از این فرشای زیر پای حضار اگه خوشتون میاد بیایید موزه‌ی فرش شهرداری تبریز رو ببینید.
دیدیم دیدیم ‎· نومیا
آفرین ‎· وحید معمولی