از این فرشای زیر پای حضار اگه خوشتون میاد بیایید موزه‌ی فرش شهرداری تبریز رو ببینید.
دیدیم دیدیم ‎- نومیا
آفرین ‎- وحید معمولی