واقعن موندم تو مغز اینا چی می‌گذره خدایا؟ آخه ینی چی این کارا؟ مگه تو خیابونای مملکت خودمون همه با حجاب کاملن؟ هیشکی خوشگل نیست؟ نمی‌فهمم
خودشون رو خر مى كنن ‎· بــــــــــاران!