باریکلا خبرنگار اعتماد
چی پرسید؟ ‎- Sanach
در مورد این حجم رد صلاحیت‌ها ‎- وحید معمولی