رییس جمهور چه اختیاری داره؟ #جدی https://t.co/gzQsYlKSxf
تدارکات چی ه ‎· جولیا پندلتون