نمی‌ذاره لاگ‌این کنم و مجبور می‌کنه که حتمن رمز یک‌بار بخرم