با اینترنت گوشی آی‌پی ایران گرفت ولی همچنان بانک ملت اصرار داره من خارج از ایرانم
وضعیت حسابت رو چک کرده، دیده بهت نمیاد با این اوضاع و احوالت ایران باشی ‎· soshyans
کاش اینطور که میگی بود :)) ‎· وحید معمولی
:)) ‎· AmirGT