با اینترنت گوشی آی‌پی ایران گرفت ولی همچنان بانک ملت اصرار داره من خارج از ایرانم
وضعیت حسابت رو چک کرده، دیده بهت نمیاد با این اوضاع و احوالت ایران باشی ‎- soshyans
کاش اینطور که میگی بود :)) ‎- وحید معمولی
:)) ‎- AmirGT