نوبتی هم باشه نوبت سپاهه. وقتشه دو تا از اون کلاهک‌های هسته ای رو رو کنه فک دنیا بچسبه به زمین