حتی اگه نظام رو قبول ندارید در انتخابات شرکت کنید و از بین سلایق آقای جنتی افراد مورد نظر را انتخاب کنید https://t.co/uzVf4dOwSa