خبر خوب این‌که چک‌مون نوشته شده و امضا شده. خبر بد این‌که هنوز کارای تامین‌اجتماعی و دارایی مونده. کلی هم جریمه داریم فک کنم هیچی تهش نمونه