دور ماندند ز من آدم‌ها
این الان از توئیتر میاد؟ ‎· Amoon ╭•⊰✿
بله ‎· وحید معمولی