هی می‌رم بررسی‌های نوت ۵ رو می خونم و امکاناتش رو دوره می کنم هر بار فکر می‌کنم یه چیز جدیدی ازش کشف می‌کنم