دقیقن ۳ ساعت و نیم تو واحد درآمد برای ۴ نفر فرآیندها و نرم‌افزار رو توضیح دادم. هلاک شدم رسمن