دولت الکترونیک ینی نه تنها یه امضا رو نمی‌تونی دیجیتال بزنی، بلکه امضای وکیل تام‌الاختیار رسمیت رو هم قبول نمی‌کنن و می‌گن خودت باید باشی