من نمی‌خوام تعمیم بدم به رفتار کل مردم یک شهر ولی خب ناخودآگاه تو ذهن آدم می‌مونه این برخوردها