بارها پیش اومده تو شرکت‌های مختلفی که کار کردم، یکی پشت سر مدیرای شرکت گفته بابا اصل کار رو ما انجام می‌دیم. ما نباشیم اینا کاره‌ای نیستن که