همیشه در جواب این حرفا گفتم تو چه می‌دونی از کجا شروع کرده و چطوری به این‌جا رسیده که تو الان مجبوری براش کار کنی؟