البته قبلش می‌برمش چند شب تو بیمارستان تو یه اتاق ۲*۲ چند شب رو کارتن پفک بخوابه،‌۲۰ روز غذای بیمارستان بخوره و از دنیا بی‌خبر باشه بعد