حس خوابیدن با خیال راحت بعد از یه راه‌اندازی موفق :)