هیات همراه همون پاچه‌خواران اعظم و مگسان گرد شیرین‌ان. اسمشو گذاشتن هیات همراه که براشون بد نشه
:) ‎· sayeh