یورو ۲۰۱۶ زودتر شروع شه همه متفق‌القول در مورد فوتبال و البته انگلیس حرف بزنیم
البته انگلیس که سوراخه و در مورد سوراخ شدنش می تونیم صحبت کنیم ولی کاش زودتر یورور شروع شه :) ‎· alawee
ما هیچ‌وقت قابل پیش‌بینی نیستیم :دی ‎· وحید معمولی