احساس مسئولیتی که پرسنل این بیمارستان دارن رو هیچ‌جا ندیدم. اصلن عجیبه. البته یه مقدار زیادیش برمی‌گرده به ترسشون بابت کسورات و کسر از حقوق