خیلی جالبه که این‌جا هیشکی اذیتمون نکرد. راه اندازیش زیاد سخت نبود. کاربرا همه مشتاق تغییر بودن. هیشکی مقاومت نکرد