ولی متاسفانه وضعیت کارکرد بعضی از پزشکاشون زیاد خوب نیست. چون شهر کوچیکیه و یه مرکز درمانی داره بعضی از پزشکا دارن سوء استفاده می‌کنن