اصلن آدم میبینه یه عده این‌قدر به درست انجام دادن کارشون اهمیت می‌دن انرژی می‌گیره