به همکار گفتم درخواست‌های پرسنل این بیمارستان رو تو اولیت قرار می‌دم و زودتر انجام می‌دم. واقعن حقشونه