تو خوابگاه به شبکه ی داخلی بیمارستان وصل نیستیم. فقط ایرانسله که به دادمون می‌رسه این‌جور مواقع که سر صبحی نکوبیم تا اونجا بریم