پیشاپیش سوراخ شدنمون توسط ژاپن رو اول به آقای مایلی کهن و بعد به آقای خاکپور و در نهایت به شما ملت غیور بازیکن پرور تبریک می‌گم